Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     



Knihovnické a informační služby

výpůjčky dokumentů (knih a časopisů) domů

- rezervace literatury

- meziknihovní výpůjční služba

- přístup na internet

- kopírování dokumentů

- tisk z internetu

- donáška knih domů (pro seniory) zdarma

- nabídka kulturně-výchovných besed pro ZŠ a MŠ

- lekce knihovnicko-informační výchovy pro ZŠ