Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

13.07.2015 20:28

Letos již po sedmé se naše knihovna zúčastnila projektu Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2014 do května 2015 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Ve školním roce 2014/2015 je to kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda. V naší knihovně se projektu zúčastnilo 49 dětí ze dvou tříd. Ve čtvrtek 11. 6. 2014 místostarosta obce pan Michal Janků přijal všechny děti do stavu čtenářského. Slavnostní chvíli byla také přítomna paní Božena Němcová a jedna z princezen z nepřeberného počtu pohádek, které pro nás napsala. Nejen pasování mečem rukou pana místostarosty, ale také získání dekretu, kde měly děti černé na bílém potvrzeno, že už jsou opravdovými čtenáři a čestný čtenářský průkaz osvobozený od poplatku, to vše dostaly děti při návštěvě knihovny. K tomu již zmíněnou knižní publikaci, kterou nelze běžně získat v distribuci. Na závěr této velmi důležité události, děti potleskem poděkovaly svým učitelkám za to, že je naučily znát písmenka.Foto zde!!!!