Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     Výroční zpráva 2014 – Obecní knihovna Mokrá-Horákov

 

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem  je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena.

 V Mokré proběhla už po osmé a v knihovně přespalo 17 dětí.

Průvodci touto pohádkovou nocí byli studenti JAMU z fakulty klaunské, scénické a filmové tvorby Marie Svobodová, Ekaterina Plechková a Viktor Černický, kteří dětem zahráli pohádku Petr Pan a Wendy.

Děti přišla pobavit také vedoucí Eurocentra Brno, Mgr. Petra Ježová, která dětem přiblížila Evropskou unii prezentací "Od praotce k unii" a přinesla pro děti také spoustu kvízů a hádanek.

Před "usnutím" děti vytvářely výzdobu pro létající knihovnu

 

Projekt „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 2014

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2013 do května 2014 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Ve školním roce 2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda.

V naší knihovně se projektu zúčastnilo 61 dětí ze třech tříd. Ve středu 18.6.2014  starosta obce pan Aleš Ryšánek přijal všechny děti do stavu čtenářského. Slavnostní chvíli byly přítomny také děti z knihovnického kroužku, převlečeny za pohádkové bytosti. Nejen pasování mečem rukou pana starosty, ale také získání dekretu, kde měly děti černé na bílém potvrzeno, že už jsou opravdovými čtenáři a čestný čtenářský průkaz osvobozený od poplatku, to vše dostaly děti při návštěvě knihovny. K tomu již zmíněnou knižní publikaci, kterou nelze běžně získat v distribuci. Na závěr této velmi důležité události, při které byli přítomni i rodiče, děti potleskem poděkovaly svým učitelkám za to, že je naučily znát písmenka.

 

Knihovnický kroužek – každé pondělí od 14.00 - 15.00 – školní rok 2013/2014

Cílem této aktivity je, aby děti získaly pevný vztah ke své knihovně a k četbě vůbec.

 

Od 28.7.2014 do 8.8.2014 proběhla revize knihovního fondu podle zákona 247/2001 Sb., §16, odst. a), jenž stanoví, že provozovatel knihovny je povinen provádět revize knihovního fondu jednou za 5 let.

 

Webová prezentace knihovny – Aktualizace a vedení webových stránek knihovny

Knihovna má využívat informační a komunikační technologie, aby umožnila lidem přístup ke svým elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy nebo pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Webová stránka knihovny Mokrá: www.mkmokra.webnode.cz

 

Výstavy

Obrazy paní Inge Vrtalové z Hamburku

Stálá výstava panenek Barbie oblečených do historických kostýmů

Výstava ručně vyráběných přáníček technikou „pergamo“ paní Dagmar Kopřivové z Tišnova

Výstava ručně vyšívaných přáníček paní Martiny Čížkové z Tišnova

Výstava výkresů žáků 3. Třídy „Inspirace uměním“ – učí paní Kopecká

Výstava prací nejen dětí z výtvarného kroužku Duha, vedeného paní učitelkou Kopeckou, nazvanou „Hledá se Popelka“

Výstava ozdob z korálků

Výstava koláží dětí ZŠ Mokrá : Andělé a andělé, čertice a čerti

 

 

Besedy

Beseda s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem pro žáky 5. tř. ZŠ Mokrá a seniory z Mokré a Horákova

Beseda o pohádce Perníková chaloupka a o lese pro děti z MŠ Tvarožná

Beseda „Jak se staví rybník a kdo v něm žije“ pro děti z MŠ Tvarožná

Beseda „Jak se oblékají pohádky“ pro děti z družiny ZŠ Blažovice

Beseda „Antonín Dvořák a jeho rusalka“ pro klub seniorů Horákov

V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 23 besed pro 1. a 2. stupeň ZŠ