Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     Historie

Historie a současnost

Obecní knihovna Mokrá-Horákov je veřejná  knihovna, jejímž posláním je budovat a zpřístupňovat univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce. Svou činností přispívá k rozvoji kulturního života, ke vzdělání a výchově občanů. Poskytuje všeobecné informace a je místem přístupu do světa internetu.

K založení obecní knihovny v Mokré, která vznikla z peněžních darů občanů, došlo v roce 1900 zásluhou učitele Ignáce Muzikáře. Tvořilo ji několik desítek zábavné a poučné četby, uložených až do počátku roku 1910 v domě u Karla Zouhara. Půjčování knih a péči o ně měl na starosti nadučitel. V roce 1910 byly knihy uloženy a půjčovány v Kuncově hostinci.

V Horákově byla obecní knihovna založena v roce 1923. Knihy  půjčoval v budově školy na Půllánech místní řídící učitel Jan Doležal. Obec přispívala na provoz knihovny 50 haléřů na obyvatele. V roce 1923 to bylo celkem 350 Kč. Knihovna pracovala samostatně i po sloučení Mokré a Horákova v roce 1976 a teprve v roce 1995 byla zrušena a knihovní fond byl předán  do knihovny v Mokré.

Mokrská knihovna se v roce 1981 přestěhovala ze staré školy v Mokré na sídliště do opravených šaten pro stavební dělníky.

V roce 2005 začala knihovna s automatizací knihovního fondu. Ke zpracování fondu je využíván automatizovaný knihovnický systém Clavius.

Od roku 2005 je v knihovně veřejný internet.

Knihovna pořádá besedy pro mateřské a základní školy a pro kuby seniorů v Mokré a Horákově.

Knihovna je organizační složkou obce, je financována z rozpočtu obce.

 

 

Otevření mediatéky

 

Dne 4. září 2006 byla otevřená nová knihovna. Před deseti roky vyvstal problém, co udělat s nefunkční uhelnou kotelnou. Obec stála před rozhodnutím, zdali stavbu zbourat, nebo zrekonstruovat pro potřeby obce a jejích obyvatel. Například jen likvidace komína by stála 1 milion korun.

Bylo proto rozhodnuto objekt dále využít.

Od poloviny října 1997 se začalo pracovat na likvidaci kotlů, po celý rok 1998 byly demontovány násypky, příčky a ostatní.

V září 1999 byla dána do užívání první místnost - obecní dílna, také garáže pro obecní techniku, sklady a sociální zázemí pro pracovní skupinu obce.

V roce 2001 byla otevřena moderní hasičská zbrojnice. Tím byla zprovozněna celá spodní část bývalé kotelny.

Komín byl o 5m snížen, celkově zrekonstruován, natřen a 1. května 2001 opatřen znakem naší obce. V červenci 2004 na něm přibyly i hodiny.

S rekonstrukcí horního podlaží-nynější Mediathéky, se započalo v roce 2004.

12. 9. 2006 starosta obce pan František Pejřil slavnostně otevřel obecní knihovnu. Nová knihovna je vybavena nábytkem na míru, dětským koutkem a  k dispozici jsou 3 internetové stanice.

15. 9. 2008 byl otevřen víceúčelový sál, který slouží pro svatby, vítání občánků, slavnostní setkání a pořádání pravidelných bohoslužeb.

V květnu 2010 se dokončily zbývající dvě místnosti. Ta větší, která byla vedle knihovny se s ní propojila vybouráním příčky. Knihovna tak získala studovnu a nové prostory pro naučnou literaturu.

Z menší místnosti se stalo studio Rádia R, které vysílá na frekvenci 89,2 MHz.

Pro veřejnost - od dětí až po starší občany- tak získala obec nové, moderní a důstojné kulturní zázemí s velkým parkovištěm.