Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     Za hranice knihovny

02.01.2013 17:13
Na pozvání paní ředitelky ZŠ Blažovice Mgr. Hany Vojtové a učitelského sboru, jsem přijela  žákům přiblížit činnost knihovny v Mokré a jednotlivým třídám formou tematických besed nabídnout knihy ke čtení.
S nápadem udělat besedy v Blažovicích tak jak je dělávám v Mokré, přišla paní Malenová, která tam učí. S její pomocí jsem mohla pro děti přivézt na ukázku plno knih z naší knihovny.
Pro první třídu jsem připravila besedu na téma „Moje nejmilejší večerníčky“ a soutěž „Slavné dvojice z večerníčků“.
Žáci ve druhé a třetí třídě se dozvěděli, jak vznikaly pohádky a seznámily se s naší velkou spisovatelkou pohádek paní Boženou Němcovou a jejími pohádkovými knížkami. Paní ředitelka byla tak laskavá a oblékla se do kostýmu, aby si děti mohly představit jak se v době, kdy žila paní Božena, oblékalo. Na závěr si děti vyplnily malý pohádkový test.
Pro čtvrtou a pátou třídu byly připraveny brněnské pověsti a kniha Brněnské kolo a drak.
Atmosféra jak ve třídách, tak i ve sborovně byla velice milá a zanechala ve mně příjemný pocit.
V Blažovicích je jen maličká knihovna a proto se všem dětem líbilo, co všechno se může v naší knihovně kromě půjčování knih dělat. Že si děti mohou v knihovně lehnout a číst, malovat, hrát různé stolní hry nebo loutkové divadlo.